Får ikkje kontakt med databasen!
Dette er feilmeldinga:

java.sql.SQLException: null, message from server: "Host 'guffen.ss.uib.no' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'"